Lista aktualności Lista aktualności

Cudze chwalicie, swych lasów nie znacie!

Czy wiedzieliście, że w Polsce są piramidy starsze od egipskich? Ależ owszem i to w naszych lasach!

MEGALITYCZNE NADLEŚNICTWO KOŁO zaprasza do obejrzenia unikatowego fenomenu kulturowo-przyrodniczego.

 

Słowo piramidy kojarzy się dla większości z nas z Egiptem. Tak się jednak składa, że mało albo i bardzo mało mówi się o piramidach, które powstały na terenie Polski.
Mało tego…
Są to piramidy – albo inaczej – grobowce megalityczne które były na naszych ziemiach zanim powstała budowla w Stonehange,  czy piramidy w Egipcie. Ich wiek szacuje się na ponad 5500 lat!

Nazwa "megalit" wywodzi się z języka greckiego i oznacza dosłownie "wielki kamień"

 

Na terenie Nadleśnictwa Koło znajduje się 6 takich grobowców. Pięć z nich odnajdziecie w miejscowości Wietrzychowice (gmina Izbica Kujawska) , jeden przy samej siedzibie nadleśnictwa w Gaju Stolarskim .

(megas - wielki, lithos - kamień).

Oba obszary stanowią Park Kulturowy Wietrzychowice, utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy Izbica Kujawska w 2006 roku. Od 2014 teren Parku dzierżawiony jest od nadleśnictwa przez MGOK w Izbicy Kujawskiej.

Wspomniane grobowce mają formę długich, trapezowatych w rzucie poziomym, ziemnych nasypów, szerokich od 6,5 do 10 m w części czołowej i wysokich na ponad 2 m. Nasypy ziemne obstawione są od czoła i po bokach dużymi głazami polnymi, których dłuższa średnica wynosi do 1,5 m. Grzbiet stopniowo, na zróżnicowanych kolejnych grobowcach obniża się do poziomu gruntu – od płn.-zach.

Grobowce są miejscem pochówku  starszyzny rodowej.  Do dziś zachowały się w nich szczątki ludzkie.

Nakład pracy oraz wysiłek potrzebny do wzniesienia grobowca musiał być ogromny i wymagał bardzo sprawnej organizacji. Całkiem możliwe, że wykorzystywano siłę pociągową zwierząt. Widoczna jest też nadzwyczajna troska konstruktorów o trwałość budowli, mającej, z założenia, oprzeć się niszczącej sile czasu. Dzięki temu grobowce kujawskie dotrwały do dnia dzisiejszego i są świadectwem fascynujących dokonań cywilizacji z epoki kamiennej.

W sąsiedztwie Parku Kulturowego i częściowo na jego terenie udostępniona jest do zwiedzania ścieżka przyrodniczo-archeologiczną „Wietrzychowice". Ścieżka powstała dzięki staraniom i na koszt nadleśnictwa w 2006r. Znajdziecie na niej 6 przystanków z tablicami o tematyce przyrodniczo-leśnej, mały pomost widokowy, urokliwy drewniany mostek, wiatę oraz miejsce postoju pojazdów.

Tekst i fotografie : Ilona Żółtowska