Lista aktualności Lista aktualności

Kolejne miejsce postoju pojazdów oddane do użytku

Fot. Miejsce postoju pojazdów. Leśnictwo Bugaj. Miejscowość Świętosławice. Droga wojewódzka nr 270 (Koło-Brześć Kujawski)


Fot. Miejsce postoju pojazdów. Leśnictwo Bugaj. Miejscowość Świętosławice. Droga wojewódzka nr 270 (Koło-Brześć Kujawski)

Nadleśnictwo Koło w ramach Programu „Aktywne udostępnianie lasu (AUL)” od 2015 roku oddało do użytku 5 nowo urządzonych miejsc postoju pojazdów. Kolejne „leśne parkingi” planowane są do realizacji.

AUL jest programem własnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Program ten zakłada budowę parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów, które mają zapewnić społeczeństwu możliwość wypoczynku, rekreacji, uprawiania turystyki oraz krajoznawstwa z wykorzystaniem lasów Skarbu Państwa.

Las to wielkie dobro publiczne. Lasy Państwowe, które zarządzają tym dobrem, ukierunkowują turystykę tak by nie zagrażała przyrodzie. Infrastruktura w lesie ma poprawiać jakość wypoczynku ale i ograniczać presję na środowisko np. w okresie grzybobrania. Spacer i grzyby – to najczęściej wymieniane powody wizyty w lesie. Ludzie odwiedzający las najwyżej cenią czystość i porządek w miejscach przebywania oraz poczucie bezpieczeństwa. Ludzie odwiedzający las najwyżej cenią czystość i porządek w miejscach przebywania oraz poczucie bezpieczeństwa. Wiąże się to z odpowiednim przygotowaniem miejsc do wypoczynku i ich systematycznym utrzymaniem.

Na terenie Nadleśnictwa Koło znajduje się łącznie 12 miejsc postoju pojazdów.

Znajdują się one przy drogach publicznych biegnących przez kolskie lasy.


Fot. Miejsce postoju pojazdów. Leśnictwo Kościelec. Miejscowość Dąbrowice. Droga krajowa nr 92 (Poznań-Warszawa)


Fot. Miejsce postoju pojazdów. Leśnictwo Bugaj. Miejscowość Kiejsze. Droga wojewódzka nr 270 (Koło-Brześć Kujawski)


Fot. Miejsce postoju pojazdów. Leśnictwo Bugaj. Miejscowość Kiejsze. Droga wojewódzka nr 270 (Koło-Brześć Kujawski)


Fot. Miejsce postoju pojazdów. Leśnictwo Bugaj. Miejscowość Kiejsze. Droga wojewódzka nr 270 (Koło-Brześć Kujawski)


Fot. Miejsce postoju pojazdów. Leśnictwo Bugaj. Miejscowość Kiejsze. Droga wojewódzka nr 270 (Koło-Brześć Kujawski)


Fot. Miejsce postoju pojazdów. Leśnictwo Kościelec. Miejscowość Dąbrowice. Droga krajowa nr 92 (Poznań-Warszawa)


Fot. Miejsce postoju pojazdów. Leśnictwo Bugaj. Miejscowość Gaj Stolarski.

Korzystajmy z rozsądkiem z tych miejsc i dróg biegnących przez lasy pamiętając o ustawowych zasadach. To nie wymysł czy „sobiepaństwo” leśników lecz zdrowe reguły prawne, które należałoby poznać.

Pozwoliliśmy sobie je przypomnieć w wakacyjnym czasie, gdy lasy kuszą pięknem, chłodem i bogactwem wszelkich darów.

Zakaz wjazdu obowiązuje cały rok

Z Ustawy o lasach wynika, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (również quadem) oraz zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi.

- Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch, np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego. Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
Istotne jest to, że na drogach leśnych wcale nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich. Wynika to z tego, że zakaz pochodzi wprost z zapisów ustawy o lasach i obowiązuje cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

Oznakowanie drogi to obowiązek jej zarządcy, z tym w praktyce bywa jednak różnie. Z tego powodu najlepiej kierować się ogólną zasadą wjeżdżania do lasu tylko w miejscach, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe. W pozostałych przypadkach bezpiecznie jest zakładać, że droga nieoznakowana nie jest dopuszczona do ruchu.

Parkowanie tylko w miejscu oznaczonym

Nawet gdy jedziemy drogą leśną dopuszczoną do ruchu, nie możemy parkować samochodu w dowolnym miejscu, np. na jej poboczu. Jest to dopuszczalne tylko w miejscu oznaczonym jako parking lub miejsce postojowe. Nie należy zostawiać samochodów przed szlabanami i na poboczach dróg, gdyż utrudnia to ich gospodarcze wykorzystanie, a w przypadku zagrożenia lub wypadku ogranicza swobodny dostęp dla służb ratowniczych.
Każde nadleśnictwo posiada sieć parkingów leśnych oraz miejsc postoju pojazdów.