Wydawca treści Wydawca treści

certyfikaty

Certyfikaty

RDLP w Poznaniu (w tym także Nadleśnictwo Koło) posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® oraz PEFC.

FSC®

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu certyfikatu Forest Stewardship Council®  jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

W 2013 roku na terenie RDLP w Poznaniu miał miejsce audyt wznawiający, w efekcie którego otrzymaliśmy certyfikat  o numerze SGS-FM/COC-0004323, ważny od 10 kwietnia 2013 roku do 9 kwietnia 2018 roku.


Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Poznaniu są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC

Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest alternatywny system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Standardy te zostały akredytowane w październiku 2008 r.

Certyfikat ten jest gwarancją prowadzenia trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Certyfikat PEFC dla RDLP w Poznaniu został wydany 13 lipca 2015 roku i pozostaje ważny do dnia 12 lipca 2018 roku z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wyników audytów nadzoru.

 

 

Tekst: Ilona Żółtowska

Materiały do pobrania