Asset Publisher Asset Publisher

Mała retencja nizinna

Nadleśnictwo Koło jest jednym ze 179 nadleśnictw realizujących ogólnopolski projekt pn. „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" nazywany również „Projektem małej retencji nizinnej" (MRN).

Mała retencja to zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego

Główny cel projektu to:

  • likwidacja w lasach nizinnych przyczyn i skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych poprzez spowalnianie odpływu wody w ekosystemach leśnych
  • minimalizacja skutków suszy
  • przeciwdziałanie powodzi
  • odtworzenie obszarów wodno błotnych

  

W okresie 2007 – 2013 na terenie Nadleśnictwa Koło wybudowano łącznie 30  obiektów, 26 zbiorników ziemnych i  4 budowle piętrzące w postaci zastawek, które pozwoliły na retencjonowanie 67 tys. m3 wody.

 

 

 

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.