Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Koło zaangażowane jest w edukację ekologiczną, a szczególnie edukację przyrodniczo-leśną społeczeństwa.

Propagowanie edukacji jest jednym z zadań realizowanych przez Lasy Państwowe, wynikającym z założeń Polityki Leśnej Państwa i przyjętych „Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych".
W działalność edukacyjną na terenie Nadleśnictwa Koło zaangażowani są leśniczowie wszystkich leśnictw, pracownicy działu technicznego biura nadleśnictwa oraz członkowie kierownictwa.

Aktywność tak szerokiej grupy pracowników w sferze edukacji przyrodniczo-leśnej wynika z bardzo dużego zasięgu administracyjnego Nadleśnictwa Koło – 1424 km2, znacznej ilości kompleksów leśnych (ponad 200) oraz bardzo dużym ich rozdrobnieniu.

Współpraca z dziećmi i młodzieżą obejmuje kilkadziesiąt szkół na terenie trzech województw. Na terenie działania Nadleśnictwa znajduje się 36 szkół podstawowych, 21 gimnazjów, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 8 szkół średnich.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do odwiedzenia naszych obiektów edukacyjnych, poznania tras ścieżek dydaktycznych oraz skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Wszystkie zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu (ustaleniu szczegółów spotkania) mogą korzystać z bazy jaką posiadamy bezpłatnie.

 

Kontakt: Grzegorz Szarecki - nr tel. (54) 286 50 84
e-mail:  grzegorz.szarecki@poznan.lasy.gov.pl